Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

0
2844

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

1.     Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
Sau khi nhận được yêu cầu tư vấn và chấp thuận của nhà đầu tư, chúng tôi tiến hành tìm hiểu và xác nhận yêu cầu. Trên cơ sở các thông tin, tài liệu và các yêu cầu của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ:
–         Tư vấn pháp lý, phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp giữa yêu cầu thực hiện công việc của nhà đầu tư với các quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời tìm ra các giải pháp khả thi cho nhà đầu tư lựa chọn và quyết định.
–         Tư vấn về lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức quản lý công ty (trường hợp dự án đầu tư gắn liền với thành lập doanh nghiệp).
–         Tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn, phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.
–         Tư vấn các điều kiện ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư.
–         Tư vấn lựa chọn địa điểm thực hiện dự án đầu tư và hỗ trợ các giấy tờ liên quan đến địa điểm thực hiện dự án đầu tư.
–         Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính.
–         Đại diện tham gia đàm phán thương lượng ký kết Điều lệ, hợp đồng liên doanh và các thỏa thuận khác giữa các nhà đầu tư.
–         Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
–         Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
–         Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.
–         Thực hiện việc xúc tiến các thủ tục đầu tư, làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thúc đẩy tiến trình hồ sơ.
–         Nhận giấy chứng nhận đầu tư.
–         Đăng ký khắc con Dấu và đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
–         Dịch vụ pháp lý khác liên quan tới thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
2.     Xin giấy chứng nhận đầu tư
Chúng tôi cung cấp cho Nhà đầu tư dịch vụ tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án tại Cơ quan quản lý đầu tư. Nhà đầu tư sẽ được chúng tôi tư vấn những nội dung sau đây:
–         Tư vấn về lĩnh vực đầu tư có điều kiện và điều kiện đầu tư.
–         Tư vấn thủ tục đầu tư và ưu đãi đầu tư theo quy định.
–         Tư vấn lựa chọn loại hình Công ty cần thành lập và những nội dung liên quan.
–         Tư vấn chuẩn bị tài liệu cần thiết cho việc xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
3.     dịch vụ Thành lập văn phòng đại diện
Các dịch vụ pháp lý do văn phòng luật sư chúng tôi cung cấp liên quan đến giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:
– Tư vấn các điều kiện thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
– Tư vấn thủ tục cấp phép hoạt động, điều chỉnh nội dung đăng ký hoạt động cho văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
– Tư vấn chuẩn bị các tài liệu hồ sơ cần thiết để cấp giấy phép hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
– Hỗ trợ khách hàng trong việc dịch thuật và chứng thực các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự do thương nhân nước ngoài cung cấp;
– Tư vấn, soạn thảo các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan cấp phép và gửi tới thương nhân nước ngoài để kiểm tra lại các thông tin;
– Chỉnh sửa và hoàn thiện các thông tin thay đổi (nếu có) để phù hợp với nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài và phù hợp với yêu cầu của cơ quan cấp phép;
– Gửi lại hồ sơ cho thương nhân nước ngoài ký, đóng dấu trước khi nộp Hồ sơ;
– Thay mặt cho thương nhân nước ngoài thực hiện việc nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép theo ủy quyền;
– Theo dõi tiến trình thụ lý hồ sơ và cấp Giấy phép hoạt động Văn phòng đại diện tại Việt Nam;
– Đăng ký con Dấu cho Văn phòng đại diện;
– Tư vấn cho khách hàng đăng bố cáo thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam trên ba số báo liên tiếp;
– Tư vấn, soạn thảo và nộp bản Thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện
– Đăng ký thuế cho hoạt động của văn phòng đại diện và người lao động làm việc cho văn phòng đại diện
4.     Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư
Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài liên quan đến điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do cung cấp bao gồm:
–         Tư vấn pháp luật cho nhà đầu tư nước ngoài về các nội dung cần điều chỉnh và thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
–         Đại diện tham gia đàm phán thương lượng ký kết Điều lệ, tư vấn hợp đồng liên doanh và các thỏa thuận khác giữa các nhà đầu tư.
–         Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính.
–         Soạn thảo hồ sơ pháp lý điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
–         Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
–         Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
–         Nhận giấy chứng nhận đầu tư.
–         Dịch thuật, công chứng các giấy tờ phục vụ cho việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.
–         Đăng ký cấp đổi con Dấu.
–         Dịch vụ tư vấn pháp lý khác hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hoạt độngđầu tư tại Việt Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Văn phòng luật sư APEC Việt Nam
Hotline: 0913 451 699
Địa chỉ: 76 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 66 705 333     Email: vpls.apecvietnam@gmail.com
Website:luatsutrankhacthanh.com