Phí dịch vụ tư vấn của luật sư APEC Việt Nam

0
1641

BẢNG GIÁ PHÍ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ APEC VIỆT NAM

             Ngày 25 tháng 9 năm 2013

TT lĨNH VỰC TƯ VẤN Đơn giá (VNĐ)
(1000)
Ghi chú
1 – Tư vấn Hình sự; Dân sự; Hành chính và Lao động; 300 – 800
2 – Kinh doanh thương mại;
– Thành lập doanh nghiệp;
200 – 500
3  – Dự án;
 – Đầu tư xây dựng;
800 – 1000
300 – 700
4 –  Các lĩnh vực liên quan đến Ngân hàng; 200 – 500
5 – Nhà – đất (sổ đỏ) dịch vụ làm sổ đỏ – sang tên – tách sổ. 200 – 500
6 – Hôn nhân và gia đình; 200 – 500
7 – Tư vấn công chứng, chứng thực; 200 – 300
8 – Tư vấn di chúc – Thừa kế; 200 – 500
9 – Tư vấn các loại hợp đồng 200 – 600
10 – Tư vấn soạn thảo các loại đơn từ 200 – 500

LƯU Ý:  – Các lĩnh vực trên có yếu tố nước ngoài thu phí từ 1 triệu – 1,5 triệu VNĐ;
               – Thời gian cho 01 lần tư vấn tối đa không quá 60 phút.

Liên hệ: Luật sư Trần Khắc Thanh, 0913 451 699