Tư vấn sở hữu trí tuệ

0
1971

Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm và tham gia tố tụng tại toà án với tư cách luật sư bảo vệ lợi ích cho các khách hàng tại Việt Nam.

Sáng chế

Tư vấn, tra cứu và cung cấp các thông tin sáng chế và khoa học kỹ thuật ở Việt Nam và nước ngoài;

Hoàn thiện hồ sơ bao gồm dịch và lập bản mô tả sáng chế, và tiến hành các thủ tục xin cấp Bằng độc quyền sáng chế

Tư vấn bảo vệ quyền lợi khách hàng trước những hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu Bằng độc quyền;

Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm và tham gia tố tụng tại toà án với tư cách luật sư bảo vệ lợi ích cho các khách hàng tại Việt Nam

Kiểu dáng công nghiệp

Đánh giá, tra cứu thông tin và nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ Văn bằng bảo hộ.

Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý gia hạn Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Thay mặt khách hàng khiếu kiện Quyết định của Cục sở hữu trí tuệ bao gồm phản đối, kiến nghị thay đổi quyết định;

Tư vấn và thực hiện cho khách hàng trong việc đăng ký sáng chế ở các nước thành viên của Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT) mà Việt Nam là một quốc gia thành viên.

Nhãn hiệu hàng hoá

Đánh giá, tra cứu và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá và tên gọi xuất xứ hàng hoá

Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ.

Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý gia hạn Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Tư vấn và thực hiện đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa theo Thỏa ước Madrid; đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở các nước ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Cộng đồng Châu Âu và Hoa Kỳ.