TƯ VẤN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ APEC VIỆT NAM

0
2649

TƯ VẤN TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ APEC VIỆT NAM

Tư vấn Tài chínhTư vấn Ngân hàng là một ngành khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ. Với những kinh nghiệm thực tế từ mô hình quản lý vốn, tiền tệ, sự hiểu biết sâu rộng pháp luật hiện hành liên quan, các chuyên gia, luật sư sẽ hỗ trợ tích cực cho khách hàng là các ngân hàng, quỹ đầu tư cũng như các nhà đầu tư tài chính giúp khách hàng đạt được những thành công nhất định trong công việc kinh doanh, vừa bảo đảm sự tuân thủ pháp luật Việt Nam vừa có những cải tiến trong quản trị cũng như việc cơ cấu tổ chức, sắp xếp vốn một cách hệ thống nhất. Ngoài ra, còn cả những vấn đề mà các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam như huy động vốn vay ưu đãi, cơ cấu vốn, phân tích tài chính…
Vì vậy, Văn phòng luật sư APEC Việt Nam tư vấn lĩnh vực tài chính, tư vấn ngân hàng như sau:
1. Tư vấn:
– Phân tích rủi ro dự án, tư vấn thế chấp, soạn thảo hợp đồng vay nợ.
– Phân tích rủi ro dự án, tư vấn thế chấp, soản thảo hợp đồng bảo lãnh.
– Rà soát và hoàn thiện cơ cấu giao dịch cho vay, hợp đồng thế chấp và hợp đồng vay phù hợp với pháp luật Việt Nam;
–  Nghiên cứu tính khả thi cho các dự án, khung pháp lý của Việt nam, tiền lệ và ý kiến Chính phủ liên quan đến vấn đề này.
2.  Hỗ trợ  : ngân hàng nước ngoài trong việc nghiên cứu chính sách quản lý ngoại hối tại Việt nam, bao gồm khung pháp lý của Việt nam về ngoại hối cũng như chiến lược ngắn hạn và dài hạn của Chính phủ Việt nam.
3.  Đội ngũ tư vấn tài chính : cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình chuyển đổi, tái cấu trúc tài chính và huy động vốn qua thị trường chứng khoán.  Chúng tôi có thể xây dựng các phương án quy hoạch phát triển trung và dài hạn khả thi và hiệu quả nhất cho khách hàng
4. Dịch vụ tư vấn lập hồ sơ vay ngân hàng, tái cơ cấu nguồn vốn:
a/ Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng.
– Hướng dẫn, hoàn thiện lập hồ sơ vay vốn ngân hàng cho các doanh nghiệp để vay vốn ngân hàng. Kiểm tra hồ sơ pháp lý tài sản thế chấp, hồ sơ giải chấp, đáo hạn.
– Hướng dẫn ,hoàn thiện hồ sơ vay vốn các dự án đã được các cấp phê duyệt  dự án
–  Hỗ trợ Đáo hạn ngân hàng, báo phí dịch vụ , lãi suất và thời gian giải ngân, giải chấp, đáo nợ,chuyển nợ….
– Đi xem thực tế tài sản thế chấp và thống nhất các điều kiện giao dịch và trả lời kết quả ngay sau khi thẩm định hồ sơ và tài sản, thủ tục nhanh, chi phí hợp lý
– Tiến hành giao dịch.
b/ Tái cơ cấu vốn-Tài chính doanh nghiệp
Tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp cơ cấu lại tỷ trọng vốn và nguồn vốn tối ưu, sắp xếp lại và tối ưu hóa các hoạt động tài chính nhằm tăng doanh thu, cắt giảm chi phí. Chúng tôi sẽ:
·        Phân tích cơ cấu tài chính hiện tại của doanh nghiệp.
·        Xác định điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của tình hình.
·        Xây dựng các giải pháp để tái cấu trúc tài chính một cách khả thi nhằm đạt được một cơ cấu tài chính hợp lý và có hiệu quả . Cụ thể: đưa ra các giải pháp cơ cấu lại luồng tiền, các khoản đầu tư, hàng tồn kho, tài sản, các khoản nợ, nguồn vốn chủ sở hữu, tìm ra các biện pháp cắt giảm chi phí, tăng doanh thu đồng thời tư vấn xây dựng các quy trình tài chính tối ưu.
·        Cung cấp một loạt các dịch vụ, trong đó có tư vấn cụ thể vào việc cải thiện hiệu suất và quản lý rủi ro.
Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực phát triển chiến lược của doanh nghiệp.

Liên hệ Luật sư Trần Khắc Thanh, 0913451699