Tư vấn tố tụng dân sự

0
3162
TƯ VẤN TỐ TỤNG DÂN SỰ CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ APEC VIỆT NAM
Trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và tranh tụng tại Tòa án. Văn phòng luật sư APEC Việt Nam nhận tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn,bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, việc về yêu cầu dân sự, quy định của pháp luật.
Văn phòng luật sư APEC Việt Nam tư vấn dân sự, tố tụng dân sự:
 + Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự;
 + Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, tham gia phiên toà giám đốc thẩm, tái thẩm nếu Toà án xét thấy cần thiết ;
 + Xác minh, thu thập chứng cứ và cung cấp chứng cứ cho toà án, nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự;
 + Tham gia việc hoà giải, tham gia phiên toà hoặc có văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự;
 + Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự;
 + Giúp đương sự về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ;
 + Tranh luận tại phiên toà;
Tư vấn khởi kiện
 + Tư vấn về thời hiệu khởi kiện, tòa án có thẩm quyền khởi kiện, án phí khởi kiện…
 + Tư vấn thủ tục khởi kiện, soạn thảo đơn khởi kiện, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện; 
 + Tư vấn thủ tục kháng cáo dân sự, tham gia tố tụng phúc thẩm các vụ án dân sự;
 + Tư vấn yêu cầu thi hành án các quyết định, bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật.
Tư vấn các tranh chấp dân sự
 + Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;
 + Tranh chấp về hợp đồng dân sự;
 + Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công  nghệ;
 + Tranh chấp về thừa kế tài sản;
 + Tranh chấp chia tài sản chung;
 + Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
 + Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 + Các tranh chấp dân sự khác mà pháp luật có quy định.
Tư vấn  các yêu cầu về dân sự:
 + Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 + Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;
 + Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;
 + Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài;
 + Yêu cầu công nhân và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của toà án nước ngoài hoặc không công nhân bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Toà án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành án tại Việt Nam
 + Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.
Tư vấn quy định pháp luật, tranh chấp liên quan đến các giao dịch dân sự như
 + Giao dịch về cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…;
 + Giao dịch về hợp đồng: Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho, hợp đồng vay mượn tài sản, hợp đồng thuê, thuê khoán tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm; hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền;
 + Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến thừa kế như: tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thừa kế cho người để lại thừa kế, người thừa kế; soạn thảo di chúc và các văn bản khác; tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan;
 + Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yêu tố nước ngoài;
 + Tư vấn quy định pháp luật và tranh chấp dân sự khác trong lĩnh vực dân sự.
Liên hệ với chúng tôi:
Tư vấn dân sự của Văn phòng luật sư APEC Việt Nam
Luật sư Trần Khắc Thanh – 0913 451 699
Địa chỉ: 76 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 66 705 333     Email: vpls.apecvietnam@gmail.com
Website:www.luatsutrankhacthanh.com