Tư vấn tội hành hạ người khác

0
2381

BÌNH LUẬN
1.      Khái niệm
Hành hạ người khác được hiểu là hành vi đối xử tàn ác đối với người lệ thuộc mình (lệ thuộc về quan hệ xã hội, quan hệ công tác hoặc về tôn giáo).
2.      Các yếu tố cấu thành tội hành hạ người khác
2.1.Mặt khách quan
Mặt khách quan của tội nàu có các dấu hiệu sau:
a)      Về hành vi: Có hành vi đối xử tàn ác đối với người lệ thuộc mình (lệ thuộc vào người có hành vi phạm tội), cụ thể là:
–          Đối xử tàn ác, được hiểu là hành vi gây ra sự đau đớn về thể xác (và tinh thần) đối với các nạn nhân dưới các hình thức như đánh dập, bỏ đói… có hoặc không kèm theo việc chửi mắng thậm tệ.
Tuy nhiên việc đối xử tàn ác phải chưa đạt đến mức độ nghiêm trọng để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe.
Một điểm khác cần chú ý là việc đối xử tàn ác thông thường phải lặp đi lặp lại và kéo dài trong một thời gian nhất định.
Đây là tội có yếu tố định tính chứ không có yếu tố định lượng. Mức độ đối xử tàn ác để được coi là phạm tội phụ thuộc vào sự đánh giá mang tính chủ quan của người áp dụng pháp luật trên cơ sở hậu quả của những hành vi tàn ác của người phạm tội lặp đi lặp lại dài ngày, vào việc xâm phạm đến tập quán, phong tục và sự lên án của dư luận thông qua các tổ chức xã hội, của các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, nhận thức về vấn đề này mỗi nơi một khác nên dẫn đến việc áp dụng pháp luậy tùy tiện, không thống nhất.
b)      Dấu hiệu khác. Người bị hại phải là người có quan hệ lệ thuộc đối với người phạm tội về quan hệ xã hội, công tác hoặc về tôn giáo.
–          Lệ thuộc về quan hệ xã hội. Thông thường là các mối quan hệ lệ thuộc sau đây: giữa thầy giáo với học sinh; giữa thầy thuốc với người bệnh; giữa cán bộ quản giáo đối với phạm nhân; giữa chủ với người làm thuê…
–          Lệ thuộc về quan hệ công tác: Là mối quan hệ lệ thuộc giữa nhân viên với thủ trưởng, giữa cấp trên với cấp dưới trong các cơ quan, tổ chức.
–          Lệ thuộc về tôn giáo: Là mối quan hệ giữa những người có chức sắc trong các tổ chức tôn giáo đối với các tín đồ của tôn giáo đó.
Lưu ý:
Người bị hại phải không có mối quan hệ hôn nhân hoặc quan hệ gia đình như vợ, chồng, ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, người có công nuôi dưỡng đối với người phạm tội. Trường hợp người bị hại có mối quan hệ hôn hân hoặc gia đình đối với người phạm tội thì cấu thành tội ngược đãi hoặ hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình (quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự).
2.2.Khách thể
Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến sức khỏe của người khác (gồm sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần).
2.3.Chủ thể
Chủ thể của tội này là bất kì người nào có năng lực trách nhiệm hình sự và pahir có mối quan hệ lệ thuộc với nạn nhân.
3.      Về hình phạt
Mức hình phạt của tội phạm này được chia thành hai khung cụ thể như sau:
a)      Khing một (khoản 1)
Có mức hình phạt là phạt cảnh cáo, cải tọa không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Được áp dụng đối với trường hợp phạm tội có đủ dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này nêu ở mặt khách quan.
b)      Khung hai (khoản 2)
Có mức phạt tù từ một năm đến ba năm. Được áp dụng đối với một trong các trường hợp phạm tội sau đây:
–          Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật;
–          Đối với nhiều người (từ hai người bị hại trở lên).