tư vấn luật miễn phí thu nợ của văn phòng luật sư APEC Việt Nam

0
2597

Trên cơ sở những thông tin ban đầu bởi những người có thẩm quyền của công ty cung cấp, chúng tôi đã kiểm tra và thấy rằng Quí công ty (HNN) và Đối tác (khách nợ) có giao kết Hợp đồng Hợp đồng mua bán hàng hóa xuất khẩu với mặt hàng là Quế Điều Thuốc, Hiên tại Đối tác (Khách nợ) không hoàn thành nghĩa vụ giao hàng bởi đối tượng mua bán theo Hợp đồng không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn, quy cách như đã ghi nhận bởi hai bên mặc dù quí công ty đã thực hiện nghĩa vụ chuyển tiền tạm ứng thực hiện Hợp đồng. Việc Hoàng Dũng không thực hiện việc giao hàng đã vi phạm nghĩa vụ được quy định trong Hợp đồng đã ký với Hợp Nhất Nông, điều này trái với các quy định về pháp luật Dân sự , Kinh tế – Thương mại được nhà nước ban hành, dẫn tới những thiệt hại về kinh tế cho công ty, làm ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh, uy tín của công ty với các bạn hàng khác liên quan đến sản phẩm trên.
Thưa Quí công ty! Văn phòng Luật Sư APEC Việt Nam (APEC) là một văn phòng luật được thành lập và hoạt động theo pháp luật của Việt Nam được phép và đủ năng lực để thu hồi khoản tiền đặt cọc để thực hiện Hợp đồng mà quí công ty đã chuyển cho Hoàng Dũng. Với tư cách là đại diện theo ủy quyền /hoặc luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quí công ty chúng tôi sẽ  tiếp xúc, đàm phán yêu cầu Hoàng Dũng “Khách nợ” phải hoàn trả số tiền đã nhận. Nếu vụ việc phải giải quyết thông qua tố tụng trước tòa án có thẩm quyền và các cơ quan tài phán khác Apec sẽ đại diện cho Hợp Nhất Nông đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật có biện pháp buộc Hoàng Dũng phải hoàn trả số tiền đã nhận từ Hợp Nhất Nông.
Các giai đoạn công việc APEC tiến hành sau khi Hợp đồng dịch vụ pháp lý ký kết.
(i)    Giai đoạn 1: Đàm phán, thương lượng, gây sức ép
–         Bằng những nghiệp vụ của mình APEC sẽ đóng vai trò luật sư và/hoặc đại diện theo ủy quyền để tiếp xúc, đàm phán, thương lượng, gây sức ép để buộc Hoàng Dũng phải thanh toán khoản tiền đã nhận phát sinh theo Hợp đồng cho quí Công ty trong thời hạn sớm nhất hoặc theo một lịch biểu được chấp thuận bởi HNN.
–         APEC sẽ cố gắng và nỗ lực thu hồi được khoản nợ trong giai đoạn này (Chúng tôi luôn ưu tiên chọn giải pháp này nhằm tránh những hậu quả pháp lý cho “Khách nợ” dựa trên tinh thần hợp tác, thiện chí cùng nhau giải quyết khó khăn). Trong trường hợp “Khách nợ” không tự nguyện thanh toán khoản nợ trong thời gian trên, tùy theo quyết định của mình HNN có thể yêu cầu APEC tiến hành đưa vụ việc ra Tòa án, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan tài phán khác giải quyết theo giai đoạn 2 và giai đoạn 3 dưới đây.
(ii) Giai Đoạn 2: Tố tụng tại tòa án
Theo yêu cầu của HNN, APEC sẽ đại diện thực hiện các công việc sau:
–     Soạn thảo hồ sơ khởi kiện và nộp lên tòa án có thẩm quyền hoặc cơ quan tài phán khác;
–     Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư và/hoặc đại diện theo ủy quyền của HNN trước tòa án có thẩm quyền hoặc cơ quan tài phán khác trong cả giai đoạn sơ thẩm và phúc thẩm (Nếu có) bao gồm việc tham gia các buổi đối chất, xét xử, do Tòa Án hoặc cơ quan tài phán khác tổ chức.
(iii) Giai Đoạn 3: Thi hành án
Trong trường hợp phải yêu cầu cơ quan Thi hành án thi hành phán quyết/quyết định của Tòa Án hoặc cơ quan tài phán khác, APEC sẽ thay mặt HNN yêu cầu cơ quan Thi hành án hoặc các cơ quan nhà nước khác để cưỡng chế thi hành với Khách nợ.
Phí dịch vụ và phương thức thanh toán.
Phí Cố Định: Là khoản phí ……….000.000 đồng (……….. triệu đồng) để APEC xem xét đánh giá hồ sơ, Tư vấn và đưa ra những giải pháp cho khách hàng dựa trên tình hình thực tế và những quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng ở mức cao nhất. Khoản phí trên cũng bao gồm các chi phí để luật sư tham gia trong quá trình thu thập thông tin làm việc với Hoàng Dũng và các cơ quan liên quan như cơ quan Thuế, Sở kế hoạch và đầu tư, Tòa án…, khoản phí này được thanh toán ngay sau khi Hợp đồng dịch vụ pháp có hiệu lực. Trường hợp bằng tất cả các nghiệp vụ theo quy định mà kết quả không đạt như kỳ vọng, APEC sẽ xem xét đến các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng dịch vụ pháp lý trên cơ sở chia sẽ khó khăn với Khách hàng và hoàn trả 50% giá trị của khoản phí cố định.
Phí Thành Công: là một khoản phí bằng 20% (Hai mươi phần trăm tương ứng với giai đoạn 1) và 25% (Hai mươi năm phần trăm tương ứng với giai đoạn 2 và giai đoạn 3) của khoản tiền mà Khách nợ thanh toán cho HP. Phí thành công sẽ được thanh toán bởi HNN cho APEC trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày Hoàng Dũng thanh toán cho HNN. Nếu Khách nợ thanh toán khoản nợ thành nhiều lần, HNN sẽ thanh toán cho APEC cũng với nguyên tắc nói trên với tỉ lệ bằng 20% (Hai mươi phần trăm tương ứng với giai đoạn 1) và  25% (Hai mươi năm phần trăm tương ứng với giai đoạn 2 và giai đoạn 3) mỗi khoản tiền mà Khách nợ thanh toán cho HNN.
Trên đây là những ý kiến tư vấn sơ bộ của chúng tôi về những vấn đề mà Quí công ty đang quan tâm. Trong trường hợp, có vấn đề gì chưa rõ hoặc cần được tư vấn thêm về các vấn đề pháp lý nêu trên đề nghị Quí công ty vui lòng liên lạc với APEC theo địa chỉ :
Bên nhận: LS. PHẠM GIA LINHVĂN PHÒNG LUẬT SƯ APEC VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 76 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Mobile: 0904797488
Email: gialinhpham82@gmail.com
Chúng tôi chân thành cảm ơn và mong nhận được sự phản hồi sớm nhất từ Quí công ty!

Trân trọng,
Chánh văn phòng;
LS.Phạm Gia Linh