Tư vấn làm sổ đỏ tại Hà Nội

0
3868

1. Tư vấn làm sổ đỏ tại Hà Nội của Văn phòng luật sư APEC Việt nam :
– Tư vấn những quy định của nhà nước về việc cấp sổ đỏ;
– Tư vấn các thủ tục làm sổ đỏ;
– Tư vấn các vấn đề liên quan khác.
– Tư vấn cho các bên về việc chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho việc làm sổ đỏ;
2. Kiểm tra, đánh giá tình trạng pháp lý của các giấy tờ khách hàng cung cấp:
– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
3. Chúng tôi sẽ đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục làm sổ đỏ tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ làm sổ đỏ cho khách hàng;
– Đại diện lên Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nộp Hồ sơ làm sổ đỏ cho khách hàng;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.
Liên hệ: Văn phòng Luật sư APEC Việt Nam
76, Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Wed: luatsutrankhacthanh.com
Hotline: 0913451699