Tư vấn công chứng của Văn phòng luật sư APEC Việt Nam

0
1769

Chúng tôi tư vấn, hướng dẫn các thủ tục công chứng cho quý vị các lĩnh vực công chứng cơ bản sau:

1. Tư vấn Công chứng hợp đồng chuyển nhượng (Quyền sử dụng đất, nhà, căn hộ chung cư chưa bàn giao nhà hoặc đã bàn giao nhà …).
Giấy tờ cần có khi công chừng hợp đồng chuyển nhượng/tặng cho nhà, quyền sử dụng đất: 
1.1. Bên chuyển nhượng/ tặng cho cần cung cấp:
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ quyền sở hữu nhà ở (gọi tắt là sổ đỏ).
+ Chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn của vợ chồng chủ sở hữu nhà đất.
+ Trường hợp Bên chuyển nhượng/ tặng cho chưa kết hôn: Bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
+ Trường hợp Bên chuyển nhượng/ tặng cho là hộ gia đình: Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của tất cả những người có tên trong Sổ hộ khẩu của gia đình tại thời điểm được cấp Sổ đỏ mà hiện nay đã đủ 15 tuổi. Trường hợp có người đã kết hôn trước thời điểm cấp Sổ đỏ thì cần bổ sung thêm Giấy đăng ký kết hôn và Chứng minh nhân dân của vợ/chồng người đó.
1.2. Bên nhận chuyển nhượng/ nhận tặng cho cần cung cấp:
+ Chứng minh thư nhân dân.
+ Sổ hộ khẩu.
+ Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng (trừ trường hợp cho tặng riêng).
2. Tư vấn Công chứng hợp đồng ủy quyền (Nhà ở, đất đai, căn hộ, và các loại giao dịch khác).
Giấy tờ cần có khi công chứng văn bản uỷ quyền:
2.1. Bên uỷ quyền cần có:
+Giấy tờ làm căn cứ ủy quyền như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đăng ký/ Đăng kiểm xe ô tô; Thông báo thụ lý vụ kiện; Giấy triệu tập đương sự….
+Chứng minh thư nhân dân; sổ hộ khẩu; đăng ký kết hôn của hai vợ chồng người ủy quyền.
+Trường hợp Bên ủy quyền chưa kết hôn: Bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. 
+Trường hợp Bên ủy quyền là hộ gia đình: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của tất cả những người có tên trong Sổ hộ khẩu của gia đình tại thời điểm được cấp Sổ đỏ mà hiện nay đã đủ 15 tuổi. Trường hợp có người đã kết hôn trước thời điểm cấp Sổ đỏ thì cần bổ sung thêm Giấy đăng ký kết hôn và Chứng minh nhân dân của vợ/chồng người đó.
+ Trường hợp Bên ủy quyền là doanh nghiệp: Giấy đăng ký kinh doanh, Biên bản  họp của Công ty; CMND của người đại diện theo pháp luật của công ty.
  2.2. Bên được uỷ quyền cần có:
+ Chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn.
3. Tư vấn Công chứng văn bản phân chia thừa kế, khai nhận di sản thừa kế:
 Giấy tờ cần có khi công chứng việc phân chia, khai nhận di sản thừa kế:
+ Giấy chứng nhận các quyền về tài sản của người để lại di sản như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đăng ký/ Đăng kiểm xe ô tô; Sổ tiết kiệm…
+ Giấy chứng tử của người để lại di sản.
+ Di chúc của người để lại di sản (nếu có).
+Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất (bố, mẹ, vợ/ chồng, con của người để lại di sản).
+Giấy tờ chứng minh quan hệ huyết thống giữa những người thừa kế với người để lại di sản: Giấy khai sinh; Giấy nhận nuôi con nuôi; Giấy đăng ký kết hôn….
+ Trong trường hợp có thừa kế thế vị thì cần bổ sung: Chứng tử của người thuộc hàng thừa kế thứ nhất đã chết; Giấy khai sinh và CMND, Sổ hộ khẩu của các con của người thuộc hàng thừa kế thứ nhất đã chết.
4. Công chứng hợp đồng mua bán.
5. Công chứng hợp đồng mượn tài sản.
6. Công chứng hợp đồng thuê (Quyền sử dụng đất, nhà, tài sản..).
7. Công chứng hợp đồng thuê kế toán.
8. Công chứng hợp đồng thế chấp ( Bất động sản, động sản ).
9. Công chứng hợp đồng cầm cố ( Động sản ).

10.Công chứng hợp đồng góp vốn ( Bằng quyền sử dụng đất, nhà…).

11. Công chứng hợp đồng trao đổi tài sản.
12. Công chứng hợp đồng bảo lãnh.
13. Sửa đổi hợp đồng.
14. Công chứng di chúc.
15. Nhận giữ di chúc.
16. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế.
17. Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng.
18. Văn bản cam kết tài sản chung vợ chồng.
19. Văn bản cam kết tài sản riêng vợ chồng.
20. Một số hợp đồng, giao dịch khác…
Liên hệ: Văn phòng Luật sư APEC Việt Nam
76, Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04. 66 705 333 
Luật sư Trần Khắc Thanh, ĐT: 091 345 1699
CHIA SẺ