THU HỒI NỢ LÀ GÌ

0
6537

THU HỒI NỢ LÀ GÌ? Định nghĩa về thu hồi nợ

Thu hồi nợ là yêu cầu khách nợ thanh toán cho chủ nợ các khoản tiền, tài sản khác đến hạn/quá hạn mà khách nợ phải trả cho chủ nợ theo hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa chủ nợ và khách nợ hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp đạt trạng thái hoạt động lý tưởng khi không nợ quá hạn và không bị doanh nghiệp nào đó chiếm dụng vốn quá thời gian quy định. Tuy nhiên, thật khó để tìm ra doanh nghiệp nào có thể đạt được trạng thái này trong hàng trăm ngàn doanh nghiệp tại Việt Nam. Trên thực tế, các doanh nghiệp đều muốn chiếm dụng vốn được của doanh nghiệp khác càng lâu, càng có lợi cho mình, đặc biệt khi mà hoàn cảnh kinh tế khó khăn như những năm gần đây. Và bằng chứng là hầu hết các doanh nghiệp bị phá sản bởi không thể thanh toán được các khoản nợ, hoặc không thể thanh khoản các khoản  nợ của khách nợ quá hạn.

Do đó, thu hồi nợ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Có thể chỉ ra được 3 ý nghĩa quan trọng sau:

  1. . Đảm bảo sự lành mạnh về tài chính của doanh nghiệp, cá nhân. 
  2. .  Đảm bảo lợi nhuận của doanh nghiệp, tài chính của cá nhân. 
  3. . Quyết định sự sống còn của doanh nghiệp, cá nhân và tránh rủi ro trong hoạt động kinh doanh

Thực tế trong công tác thu hồi nợ cho thấy, rất nhiều các khoản nợ tưởng chừng như rất rõ ràng, tuy nhiên chủ nợ lại không thể chứng mình được rằng mình đã hoàn thành nghĩa vụ với khách nợ trước khi phát sinh quyền đòi nợ. Trường hợp dễ gặp nhất đó là không có hợp đồng thỏa thuận liên quan đến việc hợp tác, mua bán giữa hai bên. Đại diện khách nợ và chủ nợ là những người thân quen nên chủ quan, không có hợp đồng hoặc hợp đồng không thực hiện đúng các tiêu chuẩn pháp lý.

Tiếp đến là việc không có biên bản nghiệm thu, biên bản nghiệm thu việc giao hàng, lắp đạt không có chữ ký, xác nhận của khách nợ. Đôi khi, có doanh nghiệp lại vô tình gộp biên bản xác nhận bàn giao nguyên vật liệu lắp đặt và biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình vào một. Vô hình chung, khi một trong hai nội dung công việc này không hoàn thành đúng, khách nợ hoàn toàn có thể vịn cớ để trì hoãn thanh toán của toàn bộ giá trị đơn hàng.

Văn phòng luật sư APEC Việt Nam
CHIA SẺ