Tư vấn hòa giải ngoài tố tụng dân sự

0
4414

Hoà giải ngoài tố tụng.
Hòa giải ngoài tố tụng là một phương thức giải quyết tranh chấp độc lập với quá trình tố tụng.

Các đặc điểm của hòa giải ngoài tố tụng.
– Hòa giải ngoài tố tụng có được thực hiện căn cứ vào sự thỏa thuận của các bên tranh chấp . Thỏa thuận tham gia hòa giải có thể ở dạng thành văn hoặc bất thành văn.
– Bên thứ ba trung lập chỉ hỗ trợ các bên đưa ra thỏa thuận, không có thẩm quyền phán xét.
– Bảo mật thông tin. Tất cả thông tin các bên đưa ra trong quá trình hòa giải ngoài tố tụng đều được giữ kín.
– Thỏa thuận có được sau quá trình hòa giải có giá trị như một hợp đồng.

Một số ưu điểm của hòa giải ngoài tố tụng.
– Thời gian giải quyết tranh chấp nhanh chóng, chi phí giải quyết tranh chấp thấp.So với thủ tục tố tụng kéo dài vài tháng tới vài năm, thông thường các bên tranh chấp có thể đi tới một thỏa thuận có lợi vòng một tuần.
– Hòa giải giúp các bên tranh chấp duy trì mối quan hệ.
– Do hòa giải xuất phát từ sự tự nguyện tham gia và tư do thỏa thuận của các bên, nên nội dung thỏa thuận luôn hướng tới lợi ích của tất cả các bên.
– Bảo mật thông tin.
– Các bên tranh chấp có thể  tự do trình bày quan điểm, các căn cứ cho yêu cầu của mình. Các thông tin trong hòa giải ngoài tố tụng  sẽ không làm ảnh hưởng tới quá trình tố tụng.
– Các doanh nghiệp có thể bảo vệ được các bí mật trong kinh doanh, sản xuất mà cần được sử dụng khi giải quyết tranh chấp.

Với những ưu điểm của phương thức hòa giải ngoài tố tụng, dịch vụ hòa giải sẽ phát triển mạnh trong tương lai. Tham gia hòa giải sẽ giúp các cá nhân, doanh nghiệp có thể xây dựng các mối quan hệ bền vững. Mối quan hệ này chỉ tồn tại khi các bên thực hiện đúng ngyên tắc tự nguyện và tin tưởng lẫn nhau của phương pháp hòa giải. Không chỉ mang lại lợi ích cho các cá nhân, doanh  nghiệp, dịch vụ này cũng góp phần giảm tải cho Tòa án. Hòa giải ngoài tố tụng có khả năng giải quyết tranh chấp hiệu quả và nhanh chóng.

Tư vấn hoà giải ngoài tố tụng  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ APEC VIỆT NAM
Địa chỉ: 76 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà nội.
Điện thoại: 04 66 705 333   Hotline: 0913 451 699