Kỹ năng đại diện ngoài tố tụng dân sự của Văn phòng luật sư Apec Việt Nam

0
3113

Khái niệm: Đại diện ngoài tố tụng trong dân sự là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền để xác lập, thực hiện giao dịch ngoài phạm vi tố tụng dân sự do Toà án tiến hành.
Đại diện ngoài tố tụng của luật sư trong việc dân sự là đại diện theo ủy quyền.

Luật sư đại diện ngoài tố tụng dân sự trong các vấn đề:

Luật sư  đại diện pháp lý ngoài tố tụng bao gồm: Đại diện thường xuyên, đại diện theo vụ việc bao gồm:

– Thay mặt Quý khách hàng thực hiện công việc theo ủy quyền trong việc; đàm phán và thực hiện các giao dịch dân sự với đối tác;

– Thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan nhà nước;

– Đàm phán và thực hiện các giao dịch dân sự với đối tác;

– Luật sư đại diện trong việc đàm phán và giải quyết các tranh chấp hợp đồng;

– Luật sư đại diện pháp lý thương lượng, hoà giải, giải quyết tranh chấp nội bộ liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của doanh nghiệp;

– Luật sư đại diện thực hiện bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, tham gia tố tụng tại Toà án hoặc Trọng tài;

– Luật sư đại diện thực hiện hỗ trợ thi hành quyết định của Toà án, phán quyết Trọng tài cũng như các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

– Luật sư đại diện Pháp lý dàn xếp, thương lượng, hoà giải, giải quyết tranh chấp trong và ngoài tố tụng cho cá nhân, tổ chức, Doanh nghiệp trong các quan hệ pháp luật Hình sự. Dân sự;

– Tham vấn các yêu cầu hệ thống pháp chế Doanh nghiệp.

Kỹ năng thực hành đại diện ngoài tố tụng dân sự:

– Nghiên cứu các quy định pháp luật và tài liệu có liên quan tới công việc đại diện;

– Phân tích yêu cầu đại diện của khách hàng thành từng yếu tố có căn cứ hợp pháp, hợp lý theo từng mức độ;

– Thu thập thông tin có liên quan;

– Lập phương án thực hiện và thống nhất với khách hàng;

– Tiến hành xác lập, thực hiện giao dịch được ủy quyền, thường xuyên thông báo diễn tiến và đề xuất các ý kiến mới (lưu ý: nếu có điều chỉnh, bổ sung nội dung ủy quyền thì phải lập thành văn bản mới);

– Kết thúc thành công công việc được ủy quyền.

Đại diện cho khách hàng ngoài tố tụng là một trong những lĩnh vực hoạt động chính của Văn phòng Luật sư  APEC Việt Nam nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Liên hệ với Văn phòng Luật sư APEC Việt Nam để được tư vấn
Hotline: 0913 451 699; Địa chỉ: 76 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội;
Điện thoại: 04 66 705 333;
Email: vpls.apecvietnam@gmail.com; Website:luatsutrankhacthanh.com

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng!

 

CHIA SẺ